X-Işınları Laboratuvarı


Sorumlu: Prof.Dr. Mümtaz ÇOLAK
Telefon: +90 232 3017329

Bölümümüz X-Işınları Laboratuvarında toz haline getirilmiş kayaç ve mineral örneklerinin analizi Rigaku marka MiniFlex 600 model X-Işını kırınımı (XRD) cihazında; CuKα radyasyon (λ=1.54059 Å) ve Ni filtre kullanılarak tarama hızı 2º/dk olacak şekilde, 33 kV voltaj ve 15 mA akım şartlarında gerçekleştirilir.
Toplam Kaya X-Işını Kırınımı (XRD) Analizi
Analizi yapılacak örnek toz haline getirilir (≈0.0062mm) ve çekimi, 2θ=2-65º aralığında yapılır. Elde edilen desene (pattern) göre örneğin mineralojik içeriği kalitatif olarak analiz edilir.
Kil Mineralleri X-Işını Kırınımı (XRD) Analizi
Analizi yapılacak örneğin kil tane boyu içeriği ayırılır ve 3 farklı fazda (normal oda koşullarında, 60ºC’de etilen glikole doyurulmuş ve 550ºC’de pişirilmiş) çekimi, 2θ=2-40º aralığında yapılır. Elde edilen desenlere (pattern) göre örneğin mineralojik içeriği yarı-kantitatif olarak analiz edilir.

 

 

Rigaku marka MiniFlex 600 model X-Işını Kırınımı (XRD) Cihazı