Organik Petrografi Laboratuvarı


Sorumlu: Doç. Dr. Mehmet AKBULUT
Telefon:
+90 232 3017349

Laboratuvar, Leica / DM4P model organik petrografi (kömür) mikroskobu, ekleri, numune hazırlama sistemleri ve yardımcı ekipmanlar ile tam teşekküllü bir mineral analizi ve yansıma ölçüm sistemi ile donatılmıştır. Görüntüleme ve kantitatif analizler için Hilgers tarafından sağlanan “FOSSIL MOT” yazılımı kullanılmaktadır. Laboratuvara getirilen/gönderilen numunelerden hazırlanan parlatılmış kesitler kullanılarak mineral yüzde (%) dağılımlarının kantitatif olarak belirlenmesi ve vitrinit/huminit yansıma değerlerinin ölçülmesi ile kömürlerde kömürleşme derecesinin (rank) belirlenmesi sağlanmaktadır. Analizler ISO 7404 standartları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Leica / DM4P model organik petrografi mikroskobu ve eklentileri.