Maden Yatakları ve Jeokimya

Prof. Dr. Tolga OYMAN
Bölüm Başkanı
avesisdebis
Prof. Dr. Mümtaz ÇOLAK
Anabilim Dalı Başkanı
avesisdebis
Doç. Dr. Hülya KAÇMAZ
avesisdebis
Doç. Dr. Mehmet AKBULUT
avesisdebis
Dr. Öğr. Üyesi Murat TOKCAER
avesisdebis
Ar. Gör. Dr. Mustafa ÇİÇEK
avesisdebis
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KILINÇ
avesisdebis
Ar. Gör. Zeynep BÜÇKÜN
avesisdebis