Hedef/Amaç


AMACIMIZ, teknik, sosyo-kültürel amaçlı gezilerle farkındalığı ve jeolojiye olan ilgiyi arttırmak, topluluk amaçlarıyla paralel olan kişi veya kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlayıp öğrencilerin kariyer planlarıyla ilgili gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

HEDEFİMİZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerini aynı çatı altında toplayıp her sınıftan öğrencinin birbirleriyle tanışıp ortak etkinlikler ve çalışmalar yürütmesini sağlamaktır.