Jeokimya Laboratuvarı


Sorumlu: Dr. Öğr. Üyesi Murat TOKÇAER
Telefon:
+90 232 3017334

Jeokimya laboratuvarında rutin olarak kayaç ve su analizleri atomik absorbsiyon spektrometre cihazı (AAS) ile yapılmaktadır.

Kayaç analizleri
Kayaç analizlerinin içine, toprak, kayaç ve cevher analizleri girmektedir. Toprak ve kayaç analizinde atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak Si,Al,Ca,Mg,Fe,Mn,Ti,Na,K ve ateş kaybı analizleri gerçekleştirilmektedir. İsteğe göre bu elementlerin dışındaki elementlerin analizleri de yapılmaktadır.
Cevher analizinde Cu,Ni,Pb,Zn,Cr,Sn,Sb,Ag,Au ve Sr gibi ağır metallerin analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu elementlerin dışındaki elementlerin analizleri de yapılmaktadır.
Bu gruplarda yapılan çalışmalarda T.S.E standartlarından yararlanılmaktadır.

Su analizleri

Yüzeysel ve yeraltısuları, sıcak (termal) sular ve mineralli suların fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır.
Örneklerde istenilen su kalite parametreleri, örneklerin alınması, korunması ve analizlerinde uluslararası kabul gören ve bilimsel gelişmelere göre düzenli olarak güncellenen, APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Work Association) ve WPCF (Water Pollution Control Federation) tarafından hazırlanan Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water test standartları uygulanır.
Jeokimya Laboratuarı, modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, teknik personel kayaç ve su analizleri konusunda eğitimli ve deneyimlidir.

 

Avanta S Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) cihazı

 

Rigaku MiniFlex 600 benchtop X-Ray Diffractometer (XRD)