Jeoloji Mühendisliği eğitimi temel bilimlerden başlar ve yeryuvarının oluşum, evrim, gelişim, dönüşüm süreçlerini inceler. Jeoloji, yerkabuğunu oluşturan kayaçların kökenlerini, bulunuş şekillerini, iç yapılarını kimyasal fiziksel ve mekanik özelliklerini, ekonomik değerlerini ortaya koyan ve bunların jeolojik, çevresel ve mühendislik açısından değerlendirmelerini insan-doğa etkileşimi açısından irdeleyen bir bilim dalıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlen dirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2022 ile 2024 tarihleri süresince akredite edilmiştir.

Program eğitim amaçları ve çıktıları