23-24 Bahar Bitirme Projesi Sunumları

Yayınlanma Tarihi: 14-05-2024

2023 – 2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bitirme Projesi’ne kayıtlanmış öğrenciler için:

Sözlü sunumlar 11 Haziran 2024 Salı günü danışman tarafından belirlenecek saatte yapılacaktır.

Poster sunumları 13 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.30‘da -2.katta yapılacaktır.

Bölüm Başkanlığı

 

  • Öğrenciler Bitirme tezlerini Word veya Pdf biçiminde, sözlü sunum tarihinden önce (En geç 2 gün) Danışmanı ve jüri üyelerine iletmelidir.
  • Sözlü sunum saati ve Jürinin belirlenmesi için Bölüm Sekreterliği’nden dilekçe örneği alınız.
  • “Başarılı” olan öğrenciler tezlerini 2 nüsha ciltlenmiş olarak 1 cd ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ ne teslim edeceklerdir.