Staj Raporu Yarışması

Yayınlanma Tarihi: 01-04-2024

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. Funda AKGÜN yöneticiliğinde staj yapan öğrencimiz Melisa ŞAHİN, TMMOB Jeoloji Mühendisliği Odası tarafından her yıl düzenlenen “Staj Raporu Yarışması”nda “Kuvaterner Paleovejetasyonuna Ait Sayısal İklimsel Değerlendirmesi: Sagalassos (Burdur) Örneği” başlıklı ve iklim konulu çalışması ile Türkiye İkinciliği Ödülüne layık görülmüştür.

Öğrencimizi ve hocasını kutlar başarılarının devamını dileriz.

Prof. Dr. Tolga OYMAN
BÖLÜM BAŞKANI