Özgörev


Öğrencilerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkartmak, gelişen bilim ve teknolojiyi izleyerek çağdaş eğitim ve serbest düşünmeye dayanan yetkinliklerini geliştirmek, ülkenin, bölgenin gereksinimine göre mühendis yetiştirmek, bilimsel etkinliklerle ülkemizin kalkınmasına katkılar yapmak, bilimin ışığında ulusal, uluslar arası düzeyde rekabet edebileceği girişimciliğini göstermek ve dayanışma içinde kendi değerlerini yaratmaktır.


İletişim Adresi

Kuruçeşme Mh., DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi 207-F, 35390 Buca/İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 301 73 00-01
Faks: +90 232 453 11 29
e-mail: jeoloji@deu.edu.tr