2023-2024 Jeolojik Haritalama Kamp Stajı – 1. Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 17-04-2024

2023-2024 Öğretim yılı “Jeolojik Haritalama Kamp Stajı” yaz sonunda düzenlenecektir. Jeolojik Haritalama Kamp Stajı’nı bu dönem almak isteyen ve Staj Yönetmeliği gereğince, gerekli yeterlilik şartlarına sahip olan veya Kamp Stajı tarihine kadar sahip olabilecek (yaz okulundan ders alarak) öğrencilerimizin, aşağıdaki ön başvuru formunu19 Nisan 2024 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.  “Jeolojik Haritalama Kamp Stajı”na katılabilecek öğrenci listesi, staj tarihi ve diğer konular ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

Jeolojik Haritalama Kamp Stajına Katılabilmek için gerekli ön koşullar: Jeolojik Haritalama Kamp Staj Yönergesi Madde 4. 1. 2. Öğrencilerin bu staja katılabilmeleri için:

JEO-2301 Stratigrafi,
JEO 2303 Paleontoloji,
JEO 2400 Harita Çizim ve
JEO 2401 Yapısal Jeoloji İlkeleri
derslerinden en az DD notuyla başarılı olması ve

JEO 3502 Magmatik Petroloji,
JEO 3602 Metamorfik Petroloji,
JEO 3503 Sedimentoloji- Sedimenter Petrografi ve
JEO 3600 Saha Jeolojisi
derslerinden başarılı olmaları veya dönem içindeki final sınavına girmeleri gerekmektedir (Bakınız, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları – 02.11.2021).

 

Ön Başvuru Formu