Uygulamalı Jeoloji

Prof.Dr. A. Bahadır YAVUZ
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ünsal GEMİCİ
Prof.Dr. Necdet TÜRK
Prof.Dr. M. Yalçın KOCA
Prof.Dr. Gültekin TARCAN
Doç.Dr. Cem KINCAL
Öğr.Gör.Dr. A. Melis SOMAY
Ar.Gör.Dr. Toygar AKAR
Ar.Gör. Seher ALOĞLU SARI
Ar.Gör. Tümay KADAKÇI KOCA
Ar.Gör. Anıl KÜÇÜKSÜMBÜL