Mineraloji / Petrografi

Prof.Dr. Osman CANDAN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. E. Yalçın ERSOY
Doç.Dr. Cüneyt AKAL
Doç.Dr. Ersin KORALAY
Yard.Doç.Dr. Nejat KUN
Yard.Doç.Dr. Fatma Nuran SÖNMEZ
Yard.Doç.Dr. İbrahim GÜNDOĞAN
Yard.Doç.Dr. Yeşim YÜCEL ÖZTÜRK
Yard.Doç.Dr. Mete ÇETİNKAPLAN
Ar.Gör.Dr. Ünal ÖZBAŞ
Ar.Gör. Ayça KOCAARSLAN