2016-2017 Bahar yarıyılında “Bitirme Projesi” alan tüm öğrencilerin dikkatine !

Yayınlanma Tarihi: 11-08-2017

–      Bitirme Projelerinizin poster sunumu 20 Haziran 2017 (Salı) günü saat 09.30 – 15.00 saatleri arasında, sözlü sunumlarınız ise 21 Haziran – 22 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

–      Tez Özeti Hazırlama Örneği’ne uygun olarak hazırlanacak özetlerin en geç 12 Haziran 2017 (Pazartesi) gününe kadar Ar.Gör. Çiğdem TEPE ve Ar.Gör. Dr. Ünal ÖZBAŞ ’a e-mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

–      Özetler 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde öğrenci numarası, ad-soyad, tez adı, danışman adı belirtilerek yazılmalı ve tüm özetler belirtilen örnekle aynı formatta olmalıdır.

–      Posterler, Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmalıdır.

–      Poster Sunum Hazırlama Kılavuzunda belirtilen poster sunum numaraları, tez özetlerinin teslim edilme sırasına göre verilecek ve Bölüm Duyuru Panolarında ilan edilecektir.

–      Tez Özeti Hazırlama Örneği ve Poster Sunum Hazırlama Kılavuzuna buradan ulaşabilrsiniz.

 –      Bitirme Projesi Raporları 3 (üç) nüsha ve ciltsiz olarak en geç 16 Haziran 2017 (Cuma) tarihine kadar bölüm sekreterliğine dilekçe ile teslim edilecektir. Dilekçeleri Bölüm Sekreterliği’nden temin edebilirsiniz.

–      Bitirme Projesi “BAŞARILI” olan öğrencilerin, Bitirme Projesi Raporlarının düzeltilmiş halini 2 (iki) nüsha ve 1 (bir) CD olarak, Bitirme Projesi sözlü sınavından sonraki 15 (onbeş) gün içerisinde Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli Not:

Tamamlanan tüm bitirme projelerinin belirtilen tarihlerde poster sunumu şeklinde sergilenmesi zorunludur.

Araş. Gör. Çiğdem TEPE

Araş.Gör.Dr. Ünal ÖZBAŞ

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2016-2017 Bitirme Proje Sergisi Koordinatörleri